Γενική άποψη Cashier Casino Πλοίου Brillante Nero

Γενική άποψη Σερβιτόρων Πλοίου Brillante Nero

Στρώση δαπέδου Brillante Nero

Στρώση δαπέδου Brillante Nero

Άποψη στρώσης δαπέδου Brillante Nero

Άποψη στρώσης δαπέδου Brillante Nero

Cashier Casino πλοίου

Cashier Casino πλοίου

Γενική άποψη Cashier Casino

Γενική άποψη Cashier Casino

Λεπτομέρειες Cashier Brillante Nero

Λεπτομέρειες Cashier Brillante Nero

Stand Casino Brillante Nero

Stand Casino Brillante Nero

Stand Casino

Stand Casino