Γενική άποψη δαπέδου όνυχα portoro

Ψηφιδωτό σχέδιο δαπέδου

Σχέδιο δαπέδου ψηφίδωτό

Σχέδιο δαπέδου ψηφίδωτό

Στρώση δαπέδου όνυχα με σχέδιο ψηφιδωτό

Στρώση δαπέδου όνυχα με σχέδιο ψηφιδωτό

Σχέδιο δαπέδου ονυχα

Σχέδιο δαπέδου ονυχα

Κοντινή άποψη σχεδίου δαπέδου

Κοντινή άποψη σχεδίου δαπέδου