Μπαρ από τεχνητό γρανίτη Sapphire blue

Τεχνητός γρανίτης

Τοποθέτηση μπάρας μπαρ με γρανίτη Sapphire Blue

Τοποθέτηση μπάρας μπαρ

Τεχνητός γρανίτης sapphire-blue στρώση δαπέδου - μπάρα μπαρ

Τεχνητός γρανίτης sapphire-blue

Πάγκος από τεχνητό γρανίτη Sapphire Blue

Πάγκος από τεχνιτό γρανίτη

Άποψη στρώσης τεχνητού γρανίτη Sapphire Blue

Άποψη στρώσης τεχνητού γρανίτη

Στρώσης δαπέδου τεχνητού γρανίτη

η στρώσης τεχνητού γρανίτη

Γενική άποψη δαπέδου - μπαρ

Γενική άποψη δαπέδου - μπαρ

Άποψη στρώσης πλακιδίων τεχνητού γρανίτη Sapphire blue

Άποψη στρώσης πλακιδίων τεχνητού γρανίτη

Άποψη στρώσης δαπέδου τεχνητού γρανίτη Sapphire blue

Άποψη στρώσης δαπέδου τεχνητού γρανίτη