Σκαλα απο BLACK & GOLD

Εσωτερική σκάλα με μάρμαρο BLACK & GOLD σε κρουαζερόπλοιο ιδιοκτησίας ΜSC

Σχεδίαση: MARCO DE JORIO

Κατασκευή: TECHNOMARM