Πλάγια άποψη Σερβιτόρας πλοίου

Πλάγια άποψη Σερβιτόρας πλοίου

Σερβιτόρα πλοίου

Σερβιτόρα πλοίου

Σερβιτόρα Brillante Nero

Σερβιτόρα Brillante Nero

Μπροστινή όψη σερβιτόρας brillante Nero

Μπροστινή όψη σερβιτόρας brillante Nero

Λεπτομέρεια σερβιτόρας Brillante Nero

Λεπτομέρεια σερβιτόρας Brillante Nero

Επάνω άποψη σερβιτόρας Brillante Nero

Επάνω άποψη σερβιτόρας Brillante Nero

Κοντινή λήψη επάνω επιφάνειας σερβιτόρας

Κοντινή λήψη επάνω επιφάνειας σερβιτόρας

Μερική άποψη σερβιτόρας Brillante Nero

Μερική άποψη σερβιτόρας Brillante Nero