ΔΑΠΕΔΟ  ΑΠΟ ΤRAVERTINO

Δάπεδο με αντικέ πορόλιθο TRAVERTINO Ιταλίας διαστάσεων 30Χ15 εκ.

Μελέτη: ΓΚΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Κατασκευή: TECHNOMARM