ΟΡΘΟΜΑΡΜΑΡΩΣΗ ΑΠΟ RED GRANITE

Ορθομαρμάρωση με μηχανική υποστήριξη με γρανίτη RED GRANITE σε κτήριο στην Ιερά οδό

Σχεδίαση: ΓΚΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Κατασκευή: TECHNOMARM