ΟΡΘΟΜΑΡΜΑΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤRAVERTINO

Ορθομαρμάρωση με μηχανική υποστήριξη σε συγκρότημα γραφείων με μάρμαρο ΤRAVERTINO ITALY

Σχεδίαση: ΓΚΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Κατασκευή: TECHNOMARM