200.431 Νιπτήρας NERO MARQUINA 60X32X18cm

Νιπτήρας NeroMarquina 60X32X18cm

Νιπτήρας : Nero Marquina 50x32x18cm. 

Κατασκευαστής : Technomarm