Νησιδα Sea grass

Νησίδα από φυσική πέτρα SEA GRASS

Σχεδίαση: ΓΚΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Κατασκευή: TECHNOMARM