Νησίδα bianco Carrara Statuario

Νησίδα bianco Carrara Statuario

Κοντινή άποψη νησίδας Carrara Statuario

Κοντινή άποψη νησίδας Carrara Statuario

Πλαϊνή άποψη νησίδας

Πλαϊνή άποψη νησίδας

Άλλη άποψη νησίδας Carrara Statuario

Άλλη άποψη νησίδας Carrara Statuario