Μπανιο 1 SIVEC

Επένδυση μπάνιου από μάρμαρο SIVEC, με τεχνική κυψέλης

Σχεδίαση: DIVERSITY LONDON

Κατασκευή: TECHNOMARM