Γενική άποψη διπλού νιπτήρα Sivek

Γενική άποψη διπλού νιπτήρα Sivek

Λεπτομέρειες διπλού νιπτήρα Sivek

Διπλός νιπτήρας μπάνιου Sivek

Γενική άποψη νιπτήρα & κορνίζα καθρέπτη

Γενική άποψη νιπτήρα & κορνίζα καθρέπτη

Νιπτήρας Μπάνιου Sivek

Νιπτήρας Μπάνιου Sivek

Κορνίζα καθρέπτη Sivek

Κορνίζα καθρέπτη Sivek