Κοντινή άποψη μασίφ νιπτήρα Διονύσου

Κοντινή άποψη μασίφ νιπτήρα Διονύσου

Μασίφ Νιπτήρας Διονύσου

Μασίφ Νιπτήρας Διονύσου

Γενική άποψη νιπτήρα Διονύσου

Γενική άποψη νιπτήρα Διονύσου

Λεπτομέρειες μασίφ νιπτήρα Διονύσου

Λεπτομέρειες μασίφ νιπτήρα Διονύσου