Μαρμάρινο τραπεζάκι με μεταλλική στήριξη

Μαρμάρινο τραπεζάκι με μεταλλική στήριξη

Μαρμάρινο στρογγυλό τραπεζάκι

Μαρμάρινο στρογγυλό τραπεζάκι