Άποψη στρώσης δαπέδου - τοίχου Carrara

Άποψη στρώσης δαπέδου - τοίχου Carrara

Άποψη επένδυσης τοίχου Carrara

Άποψη επένδυσης τοίχου Carrara

Γενική άποψη νιπτήρα μαρμάρινου - Carrara

Γενική άποψη νιπτήρα μαρμάρινου - Carrara

Μαρμάρινη στρώση δαπέδου Carrara

μαρμάρινη στρώση δαπέδου Carrara

Μαρμάρινος Νιπτήρας Carrara

Μαρμάρινος Νιπτήρας Carrara

Μαρμάρινο Μπάνιο Carrara

Μαρμάρινο Μπάνιο Carrara