Κουζίνα SEA GRASS

Ολοκληρωμένη λύση δαπέδου και κουζίνας με φυσική πέτρα SEA GRASS SPAZIOLATTO

Σχεδίαση: ΓΚΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Κατασκευή: TECHNOMARM