Άποψη κουζίνας - πάγκων νιπτήρων

Άποψη κουζίνας - πάγκων νιπτήρων

Κεντρική νησίδα πάγκου κουζίνας

Κεντρική νησίδα πάγκου κουζίνας

Κεντρική Νησίδα Πάγκου με επένδυση μαρμάρου

Κεντρική Νησίδα Πάγκου με επένδυση μαρμάρου

Μαρμάρινος Πάγκος εστιών

Μαρμάρινος Πάγκος εστιών

Μαρμάρινος νιπτήρας

Μαρμάρινος νιπτήρας

Άποψη πάγκων κουζίνας

Άποψη πάγκων κουζίνας

Μαρμάρινος πάγκος κουζίνας

Μαρμάρινος πάγκος κουζίνας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχεδίαση  : Γκίρης Ιωνάννης 

Κατασκευή : Technomarm