Κοντινή άποψη νιπτήρα Bianco Carrara Statuariο

Κοντινή άποψη νιπτήρα Bianco Carrara Statuarietto

Χώρος Νιπτήρα Bianco Carrara Statuariο

Χώρος Νιπτήρα Bianco Carrara Statuarietto

Χώρος εστιών Bianco Carrara Statuariο

Χώρος εστιών Bianco Carrara Statuarietto

Κοντινή άποψη επένδυσης Bianco Carrara Statuariο

Κοντινή άποψη επένδυσης Bianco Carrara Statuarietto

Bianco Carrara Statuariο

Bianco Carrara Statuarietto

Γενική άποψη χώρου Νιπτήρα Statuariο

Γενική άποψη χώρου Νιπτήρα