Δαπεδο απο SEA GRASS SPAZΙOLATTO

Δάπεδο με μάρμαρο SEA GRASS SPAZIOLATTO σε διαστάεις 60Χ30 εκ.

Κατασκευή: TECHNOMARM