Δάπεδο ψηφίδα

Δάπεδο ψηφίδα

Στρώση πλακιδίων - σχέδιο ψηφίδα

Στρώση πλακιδίων - σχέδιο ψηφίδα

Λεπτομέρειες στρώσης δαπέδου

Λεπτομέρειες στρώσης δαπέδου

Κοντινή άποψη δαπέδου ψηφίδας

Κοντινή άποψη δαπέδου ψηφίδας

Γενική άποψη δαπέδου ψηφίδας

Γενική άποψη δαπέδου ψηφίδας