Δάπεδο Perlato Olymbo skouro

Δάπεδο Perlato Olymbo skouro

Άποψη σχεδίου στρώσης δαπέδου

Άποψη σχεδίου στρώσης δαπέδου

Perlato olymbo skouro

Perlato olymbo skouro

Άποψη διαδρόμου εισόδου δαπέδου

Άποψη διαδρόμου εισόδου δαπέδου

Μαρμάρινη βάση γλυπτού

Μαρμάρινη βάση γλυπτού

Στρώση δαπέδου perlato olymbo skouro

Στρώση δαπέδου perlato olymbo skouro

Άποψη δαπέδου κάβας

Άποψη δαπέδου κάβας

Γενική άποψη στρώσης δαπέδου κάβας

Γενική άποψη στρώσης δαπέδου κάβας

δάπεδο εστιατορίου Perlato Olymbo Skouro

δάπεδο εστιατορίου Perlato Olymbo Skouro

Στρώση διαδρόμου perlato Olymbo skouro

Στρώση διαδρόμου perlato Olymbo skouro

Άποψη από το σχέδιο στρώσης δαπέδου

Άποψη από το σχέδιο στρώσης δαπέδου