ΠΟ

Νησιδα BROWN PICASSO

Κατασκευή νησίδας από φυσικό μάρμαρο BROWN PICASSO σε συνδυασμό με κουζίνα. Αξιοσημείωτο η καθολική χρήση μαρμάρου.

Μελέτη: ΓΚΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Κατασκευή: TECHNOMARM